2019 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

9 Mayıs 2019

06.05.2019 Tarih ve 2019/23 Sayılı Meclis Karar Özeti
Elenmiş Kum kepçesi 0,30 110,00.-TL.-( KDV Dâhil )
Elenmiş Kum kepçesi 0,50 100,00.-TL.-( KDV Dâhil )
Elenmiş Kum kepçesi 0,70 80,00.-TL.-( KDV Dâhil )
Elenmemiş ırmaktan çıkan halde kumun kepçesi 60,00.-TL.-( KDV Dâhil )
15/30 Moloz Çakıl kepçesi 40,00.-TL.-( KDV dâhil
7/15 Moloz- Kepçesi 50.00.TL-(KDV DAHİL)
Kum nakli Gemerek ilçe içerisi; 150,00.-TL.-( KDV Dahil )
Kum nakli civar köylere kilometre hesabı ile; KM. X 15,00.-TL.-( KDV Dahil )
Greyder çalışma saati 300,00.TL (KDV Dahil)
Küçük kepçe çalışma saati 120,00.-TL.-( KDV Dahil )
Büyük kepçe çalışma saati 300,00.-TL.-( KDV Dahil )
Konutlara su satışı M³ 0,85.-TL.-KDV DAHİL
İşyerlerine su satışı M³ 1,14.-TL.-KDV DAHİL
Resmi Kurumlara su satışı M³ 1,14.-TL.-KDV DAHİL
6 cm’lik kilit parke taşın 1 M²’si 16,00.-TL.- ( KDV Dahil )
8 cm’lik kilit parke taşın 1 M²’si 18,00.-TL.- ( KDV Dahil )
Mabetlere su satışı ÜCRETSİZ
Bordür Taşı satışı(70*20*15 ebatlı) 8,00.-TL(KDV.Dahil)
Küçükbaş hayvan kesim ücreti 23,00.-TL.
Büyükbaş hayvan kesim ücreti 45,00.-TL.
Et nakli taşıt araçları ücreti 23,00.-TL
Hafta Tatili Kart Ücreti 6,00.TL
İlan ücreti (Belediye Hoparlöründen bir defa ilan 25,00.TL
İş Yeri Açılış İşletme Kart Ücreti 6,00.TL
İşyeri açma izin harcı M² 0,57.-TL.
Ticari çalışma ruhsatı tahsis belgesi veya devir alım başvurularında belge ücreti taksilerden;
750,00.-TL.

Belediye Tarafından verilecek olan İlk Defa D-4 yetki Belgesi verilmesi için 500,00.TL
Belediye Tarafından Yenilenen D-4 Yetki Belgesi için 350,00.TL
Minibüslerin Güzergah izin Belgesi (öğrenci servisi ve diğer servisler) 150,00.TL
Ticari çalışma ruhsatı tahsis belgesi veya devir alım başvurularında belge ücreti dolmuş, servis aracı, okul taşıtı vs. araçlardan;
500,00.-TL.

Cenaze nakil ücreti; Sivas merkez; 150,00.-TL.
Cenaze nakil ücreti; Gemerek ilçe merkezi; 25,00.-TL.
Cenaze yıkama ücreti; Fakir cenaze ve nakilleri fakirliğini belgelemek şartı ile ( fakirlik ilmühaberi ) ücretsiz karşılanmasına;
50,00.-TL.

Yeni mezarlık yerinde mezar yeri ücreti; 230,00.-TL.
İmar planı (durumu ) örneği ücreti; 28,00.-TL.
İmar plan tadilat ücreti(Her 1.000.-(bin) m2 ye) 114.00.-TL
Şehir içi İtfaiye ile su taşıma kirası 25,00.-TL(KDV Dahil)
Abonesi Olup ta Sayacı arızalı olanlar, sayacı tamire gidenlerin sayaç takıncaya kadar her ay için 30 M3 Su Tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesine 30 m3 Her ay için
Abone Yaptıranlardan 173,00.TL
Abone Yaptırmadan İçme su kullananlar 300,00.TL
Kartlı sayaç Taktırmak isteyenlere Dört Eşit taksit halinde 228,00.TL
Kaçak su Kullananlar bir defaya mahsus olmak üzere Para cezası 300,00.TL
Eski parke taşı satış bedeli (6 cm) m2 8,00.TL.
Vidanjör çalışma ücreti (şehiriçi sefer) 100,00.-TL
Vidanjör çalışma ücreti (mücavir alan içi sefer) 300,00.-TL
Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

06.05.2019 Tarih ve 2019/24 Sayılı Meclis Karar Özeti
Geçici İşçi Çalıştırması Vizesi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülerek;yapılan görüşmeler sonunda geçici işçi çalıştırılması yönünde vize verilmesine yapılan işaretli oylama sonucunda Remzi KILIÇDAĞI,Macit ÇATAK,Nejla ERTÜRK üç evet oyu verdiği diğer Ömer ÇOLAK,Okan KOÇYİĞİT,Nafiz YÜCEDAĞ,Sinan DURMUŞ,Adnan Menderes DURUKAN,Mustafa HÖRGÜÇLÜOĞLU,Fahriye YAĞCI,Hüseyin KARTAL,Yılmaz CİRİTCİ’nin dokuz ret oyu ile oy çokluğuyla vize verilmemesine, kararın bilgi için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi
06.05.2019 Tarih ve 2019/25 Sayılı Meclis Karar Özeti
2018 Mali Yılı Kesin Hesabı birinci birleşimin birinci oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek gündemin 5nci sırasına eklenen 2.El Araç,Taşıt,İş Makinası ve Çeşitli Muhtelif Hurda Satışı görüşülerek;Belediyemizde ekonomik yönden kuruma yük getiren her türlü araç iş makinası ve taşıtların ve bulunan muhtelif hurdaların kuruma gelir getirmesi gözönünde bulundurularak satılmalarına, kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine oybirliği ile karar verildi.
06.05.2019 Tarih ve 2019/26 Sayılı Meclis Karar Özeti
Şirket Kurulması birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülerek; Belediyemizin ihtiyacı olan elektrik enerjisi giderlerinin karşılanması ve üretilecek elektriğin elektrik kurumuna satılarak büyük gelirler elde edileceği planlanarak; Belediyemizce böyle bir sistem kurulması Belediyemizin,İlçemizin ve Ülkemizin menfaatine olacağından, Tespit edilecek güçte Güneş enerjisi sistemi kurulmasına; Belediyemizde bu amaçla kullanılabilecek mevcut bir şirket olmadığından 5393 sayılı Belediye kanunu 70.maddesine göre yeni bir şirket kurulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınmasına.
Kurulacak şirketin 50.000,00.-TL sermayeli,Adı GEMEREK BELEDİYESİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ,MADENCİLİK,İNŞAAT,TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ olmasına,Şirkete Belediyenin % 100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine oybirliği ile karar verildi
06.05.2019 Tarih ve 2019/27 Sayılı Meclis Karar Özeti
Recep Tayyip ERDOĞAN Millet Bahçesi kurulması birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülerek;Türkiyenin tam orta noktası olan İlçemizde yeteri kadar park.bahçe,sosyal yönden ilçe halkının kullanacağı sosyal bir alan olmadığı,gençlerin ve herkesin faydalanacağı bahçe yapılmasına isminin Recep Tayyip ERDOĞAN Millet Bahçesi olmasına 5393 sayılı kanununun 81 nci madde hükmünce Kaymakamlık Makamına Onaya sunulmasına ve kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine oybirliği ile karar verildi.
06.05.2019 Tarih ve 2019/28 Sayılı Meclis Karar Özeti
Kum Ocağı Tesislerinde çalışan işçilere yemek verilmesi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülerek;Kum Ocağı Tesislerinde çalışan işçilere yemek verilmesine kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI gelecek toplantının 10/05/2019 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14:30 yapılmak üzere birinci birleşimin birinci oturumunu kapattı

Bu haber 503 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum