2019 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

9 Nisan 2019

07.04.2019 Tarih ve 2019/11 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 07.04.2019 tarihine rastlayan pazar günü saat 14.00 de 5393 sayılı Belediye Kanununun 22 nci madde hükmünce başlayan toplantısında en genç üye sıfatı ile Meclis Geçici Katip Üyeliğine Okan KOÇYİĞİT ve Nejla ERTÜRK Meclis Başkanlığınca davet edildi. Yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı.Meclise sunulacak konular,meclis başkanlığına hitaben verilmiş dilekçe olup olmadığını sordu.Gemerek Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Müteşebbis Heyeti Üye Seçimi talepli yazısı gündemin 12nci sırasına görüşülmek üzere oybirliği ile kabul edildi.Geçen toplantıda alınan karar özetleri okutularak, gündemin birinci maddesi Meclis Başkanlık Divanı Seçimi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; a-Meclis 1.Başkan Vekili Seçimine geçildi. Adalet ve Kalkınma Partisinden Macit ÇATAK,Milliyetçi Hareket Partisinden Sinan DURMUŞ aday olduğu yapılan gizli oy açık tasnif usulü seçimde Macit ÇATAK beş oy aldığı Sinan DURMUŞ’yedi oy aldığı görülerek, Meclis 1.Bşk.V.Sinan DURMUŞ iki yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.
b- Meclis 2.Başkan Vekili Seçimine geçildi Meclis 2.Bşk V.Macit ÇATAK aday olduğu yapılan gizli oy açık tasnif usulü seçimde Macit ÇATAK oniki oy alarak iki yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.
c)Meclis Asıl Katip Üyelik için; Milliyetçi Hareket Partisinden Mustafa HÖRGÜÇLÜOĞLU , Adalet ve Kalkınma Partisinden Okan KOÇYİĞİT aday olduğu yapılan gizli oy açık tasnif usulü seçimde oniki oy aldıkları görülerek iki yıl görev yapmak üzere asıl meclis katip üyeliğine seçildiler.
d)Yedek Katip Üyelik için;Büyük Birlik Partisinden Hüseyin KARTAL, Adalet ve Kalkınma Partisinden Nejla ERTÜRK aday olduğu yapılan gizli oy açık tasnif usulü seçimde Oniki oy alarak oy aldıkları görülerek iki yıl görev yapmak üzere yedek meclis katip üyeliğine seçildiler.Seçim sonunda geçici katip üyeleri yerlerini asıl katip üyelere devretti.
07.04.2019 Tarih ve 2019/12 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 07/04/2019 tarihli toplantının birinci birleşimin birinci oturumunda gündemin 2nci sırasında yeralan a)Plan Bütçe Komisyonu Seçimine geçildi.Komisyonun üç kişiden oluşturulması ve bir yıl görev yapmak üzere belirlenmesine,5393 sayılı Belediye Kanununun 24 ncü madde hükmünce Adalet ve Kalkınma Partisinden Ömer ÇOLAK,Milliyetçi Hareket Partisinden Nafiz YÜCEDAĞ,Büyük Birlik Partisinden Yılmaz CİRİTCİ görev yapmak üzere oybirliği ile tespit edilmiştir.
b)İmar Komisyonu Seçimene geçildi;Komisyonun üç kişiden oluşturulması ve bir yıl görev yapmak üzere belirlenmesine,5393 sayılı Belediye Kanununun 24 ncü madde hükmünce Adalet ve Kalkınma Partisinden Nejla ERTÜRK, Milliyetçi Hareket Partisinden Sinan DURMUŞ, Büyük Birlik Partisinden Hüseyin KARTAL görev yapmak üzere oybirliği ile tespit edilmiştir.
07.04.2019 Tarih ve 2019/13 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 07/04/2019 tarihli toplantısında gündemin üçüncü maddesi Şarkışla ve Çevre Belediyeler Katı Atık Birliğine üye seçimi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8nci madde hükmünce yapılan gizli oy açık tasnif usulü seçimde Asıl Üye olarak Belediyemiz Meclis üyesi Fahriye YAĞCI ve Yedek üye olarak Macit ÇATAK oniki oy alarak oybirliği ile kısa adı GAŞKAB. Şarkışla ve Çevre Belediyeler Katı Atık Birliğine üye seçilmişlerdir.
07.04.2019 Tarih ve 2019/14 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 07/04/2019 tarihli toplantısında gündemin dördüncü maddesi Kıyı Eğe Belediyeler Birliğine üye seçimi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8nci madde hükmünce yapılan gizli oy açık tasnif usulü seçimde Asıl Üye olarak Belediyemiz Meclis üyesi Yılmaz CİRİTCİ ve Yedek üye olarak Adnan Menderes DURUKAN oniki oy alarak oybirliği ile Kıyı Ege Belediyeler Birliğine üye seçilmişlerdir.
07.04.2019 Tarih ve 2019/15 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 07/04/2019 tarihli toplantısında gündemin beşinci maddesi İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye seçimi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8nci madde hükmünce yapılan gizli oy açık tasnif usulü seçimde Asıl Üye olarak Belediyemiz Meclis üyesi Macit ÇATAK ve Yedek üye olarak Mustafa HÖRGÜÇLÜOĞLU oniki oy alarak oybirliği ile İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye seçilmişlerdir.
07.04.2019 Tarih ve 2019/16 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 07/04/2019 tarihli toplantısında gündemin altıncı maddesi Tüketici Komisyonuna Üye Seçimi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; Asıl Üye olarak Belediyemiz Meclis üyesi Nejla ERTÜRK ve Yedek üye olarak Fahriye YAĞCI yapılan işaretli oylama sonuçunda oniki oy alarak oybirliği ile üye seçilmişlerdir.
07.04.2019 Tarih ve 2019/17 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 07/04/2019 tarihli toplantısında gündemin yedinci maddesi Encümen üye seçimi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; Belediye Meçlisi Çalışma Yönetmeliğinin 20 nci maddesince yapılan gizli oy açık tasnif usulü seçimde aday olan Adnan Menderes DURUKAN (8) sekiz oy,Yılmaz CİRİTCİ (9) dokuz oy,Okan KOÇYİĞİT(5) beş oy aldıkları tespit edilerek bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine en çok oy alan Yılmaz CİRİTCİ ve Adnan Menderes DURUKAN seçilmiştir.
07.04.2019 Tarih ve 2019/18 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 07.04.2018 tarih pazar günlü toplantısında gündemin sekizinci maddesi Denetim Raporunun okunması birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; 2018 Yılı Denetim Raporu Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci madde hükmünce Belediye Başkanı Remzi KILIÇDAĞI 2018 Yılı Denetim Raporunu okutmak sureti ile meclise bilgi verdi. Kararın madde gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
07.04.2019 Tarih ve 2019/19 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 07/04/2019 tarihli toplantısında gündemin dokuzuncu maddesi Meclis Tatil ayı ve Toplantı günü tespiti birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; Temmuz ayının tatil ayı olarak belirlenmesine meclis toplantı gününün ayın ilk haftası hangi gün olacağına Belediye Başkanınca belirlenmesine yapılan işaretli açık oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.
07.04.2019 Tarih ve 2019/20 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 07/04/2019 tarihli toplantısında gündemin onuncu maddesi imar Tadilatı birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; a-Fevziçakmak mahallesi Tuğsan caddesi 7 parselde yol kaldırılması veya daraltılması konulu talep imar komisyonundan geldiği şekli ile imar tadilatı talebinin yapılan işaretli açık oylama sonucunda reddine oybirliği ile karar verildi.
b-Fevziçakmak mahallesi 247 ada 22 parsel de yol kaldırma ,park nedeni ile imar talepleri imar komisyonundan geldiği şekli ile imar tadilatı talebinin yapılan işaretli açık oylama sonucunda reddine oybirliği ile karar verildi.Kararın gereği için suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
07.04.2019 Tarih ve 2019/21 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 07/04/2019 tarihli toplantısında gündemin onbirinci maddesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; 2018 Yılı Faaliyet Raporu birinci birleşimin birinci oturumunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 56 ncı madde hükmünce Meclis 1.Başkan V. Sinan DURMUŞ başkanlığında görüşülmeye geçildi.Belediye Başkanı Remzi KILIÇDAĞI 2018 Yılı Faaliyet Raporunu okuttu. Belediyemiz meclisince gelir-gider,belediyemiz maddi durumu gözönünde bulundurularak 2018 Yılı Faaliyet Raporunun yeterliliğine yapılan işaretli oylama usulü sonucu oybirliği ile yeterliliğine karar verildi.
07.04.2019 Tarih ve 2019/22 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 07/04/2019 tarihli toplantısında gündemin onikinci maddesi Gemerek Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Üye seçimi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;

Asıl Üye                        Yedek Üye
1-Remzi KILIÇDAĞI 1-Nejla ERTÜRK
2-Macit ÇATAK 2-Nafiz YÜCEDAĞ
3-Yılmaz CİRİTCİ 3-Adnan Menderes DURUKAN
4-Ömer ÇOLAK 4-Mustafa HÖRGÜÇLÜOĞLU
5-Sinan DURMUŞ 5-Fahriye YAĞCI

yapılan işaretli oylama usulü sonucu oybirliği ile seçildiler.

Bu haber 625 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum