2019 YILI OCAK AYI TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

9 Ocak 2019

08.01.2019 Tarih ve 2019/01 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 08.01.2019 tarih salı günü saat 14.30 de başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birleşimi açtı.
Meclise sunulacak konular, meclis başkanlığına hitaben verilmiş dilekçe olup olmadığını sordu, bulunmadığını belirtti. Geçen toplantıda alınan karar özetleri okutularak, gündemin birinci maddesi Arsa Satışı birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; Gaziosmanpaşa mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 163 Ada 373 parsel nolu taşınmaz üzerinde, vatandaş tarafından yapılmış ve yıllardan beri kullanılmakta olduğu evi bulunduğundan dolayı satış talebinde bulunduğu, Fen İşleri Müdürlüğü personelimizce yerinde yapılan incelemelerde üzerinde evin bulunduğu ve yıllardan beri vatandaş tarafından kullanıldığından, ayrıca Belediyemiz bütçesine gelir getireceğinden anılan taşınmazın satışının yapılmasına, kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
08.01.2019 Tarih ve 2019/02 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 08/01/2019 tarihli toplantısında gündemin 2 nci maddesi Sözleşmeli Personel Ücretleri görüşülmeye geçilerek;a- Belediyemizde boş bulunan TH sınıfına ait 8500 unvan kodlu üç adet, 3 derecelik mühendis kadrosu karşılık gösterilerek Tam Zamanlı olarak bir İnşaat Mühendisinin 2.835-TL net ücret ve 130 gösterge ile çalıştırılmasına.
b-Belediyemizde boş bulunan TH sınıfına ait 8500 unvan kodlu 3 derecelik mühendis kadrosu karşılık gösterilerek Tam Zamanlı olarak Kum Ocağı ve Kilit Parke Taşı ünitesinde bir Maden Mühendisinin 2.835TL net ücret ve 130 gösterge ile çalıştırılmasına.
c- Belediyemizde boş bulunan TH sınıfına ait 8500 unvan kodlu 3 derecelik mühendis kadrosu karşılık gösterilerek Kısmı Zamanlı olarak Belediyemizde İmar İşlerinde çalıştırılmak üzere 1.789TL net ücretle bir Harita Mühendisi çalıştırılmasına.
d-Belediyemizde boş bulunan AH Sınıfına ait 5935 unvan kodlu 1 dereceli Avukat kadrosu karşılık gösterilerek kısmi zamanlı olarak 1.789TL net ücretle bir Avukat çalıştırılmasına yapılan açık oylama işaretle oylama usulü elini yukarı kaldırarak oybirliği ile kabulüne kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi
08.01.2019 Tarih ve 2019/03 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 08.01.2018 tarihli toplantıda gündemin üçüncü maddesi Denetim Komisyonu birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;5393 sayılı Belediye Kanununun 25nci madde hükmünce komisyonun bir yıl görev yapmak üzere üç kişiden oluşturulmasına.Büyük Birlik Partisinden Mahmut CİRİTCİ,Hicabi PEKYÜREK aday gösterildiği Adalet ve Kalkınma Partisinden Fuat ULAŞ aday olduğu yapılan gizli oy açık tasnif usulü seçimde bir boş oy çıktığı,adayların on bir oy alarak Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere oyçokluğu ile seçildi. Kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
08.01.2019 Tarih ve 2019/04 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 08.01.2018 tarihli toplantıda gündemin dördüncü maddesi Şirket Kurulması birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; Belediyemizin ihtiyacı olan elektrik enerjisi giderlerinin karşılanması ve üretilecek elektriğin elektrik kurumuna satılarak büyük gelirler elde edileceği planlanarak; Belediyemizce böyle bir sistem kurulması Belediyemizin, İlçemizin ve Ülkemizin menfaatine olacağından, tespit edilecek güçte Güneş Enerjisi Sistemi kurulmasına. Belediyemizde bu amaçla kullanılabilecek mevcut bir şirket olmadığından 5393 sayılı Belediye kanunu 70.maddesine göre yeni bir şirket kurulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınmasına. Kurulacak şirketin 50.000,00.-TL sermayeli,Adı GEMEREK BELEDİYESİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ olmasına, Şirkete Belediyenin/ %.100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına, Kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Bu haber 618 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum