2019 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

5 Şubat 2019

04.02.2019 Tarih ve 2019/05 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 04.02.2019 tarih pazartesi günü saat 10.00 de başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birleşimi açtı. Meclise sunulacak konular,meclis başkanlığına hitaben verilmiş dilekçe olup olmadığını sordu bulunmadığını belirtti.Geçen toplantıda alınan karar özetleri okutularak, gündemin birinci maddesi İmar Tadilatı birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; İlçemiz Yenihayat Mahallesi 272 ada 19 parsel sahibinin dilekçesi üzerine İmar Planında Resmi Kurum alanı görülen yerin imar tadilatı talep edilmiş olup, 272 ada 11,12,13,14,15, 16, 17, 18, 19, 20 parsellerin imar tadilatı konusunun öncelikle görüşülmek üzere İmar Komisyonuna sevk edilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.Kararın gereği için bir suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

04.02.2019 Tarih ve 2019/06 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 04.02.2019 tarih Pazartesi günlü toplantısında gündemin ikinci maddesi Billboard ve ilan Pano Yer Tespiti vi İhale İle kiraya verilmesi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; İlçemizin çeşitli yerlerine reklam amaçlı yapılacak billboard ve panoların konulacağı yerlerin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından uygun görülen yerlere konulması, ihale ile belirlenen yerlerin 5 yıllığına kiralanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.Kararın gereği için bir suretinin Fen İşleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
04.02.2019 Tarih ve 2019/07 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 04.02.2019 tarih Pazartesi günlü toplantısında gündemin ücüncü maddesi Hayvan Pazarı Yerinin Yatırım Proğramına Alınması birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; 5393 Sayılı Belediye kanununun 14.maddesi a) bendi gereğince İlçemizde sosyoekonomi açısından büyük öneme haiz, ilçemizin kalkınmasında, tarım ve hayvancılığın gelişmesinde önem arz eden Hayvan Pazarı’nın Çevre Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 08.01.2019 tarih ve E.246769 sayılı yazısı gereğince Karacalar Mahallesi 228 ada, 139 parselde kayıtlı hazine taşınmazının 2 (iki) yıl ön tahsisi yapılmış olup Hayvan Pazarı yapım işinin 2019 yatırım programına alınmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.Kararın gereği için bir suretinin Fen İşleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
04.02.2019 Tarih ve 2019/08 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 04.02.2019 tarih pazartesi günlü toplantısında gündemin dördüncü maddesi Atakent Tapu Devri birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;
07.09.2005 tarih ve 8. Dönem 1 Karar Numaralı Meclis Kararına istinaden “ … Başbakanlık toplu konut İdaresi Başkanlığının 05.07.2005 tarihli Yönetmelikte yapılan değişiklik ile alacaklar yeniden yapılandırmış. 7 ada parseldeki arsaların kooperatife verilmesi kaydı ile borçlanmanın üstleneceği bildirilmiş, belediye açısından da uygun görülen teklifin kabul edilmesine; konuya ilişkin 424/1, 425/1, 433/1,436/1, 434/1, 437/1 ve 438/1 ada parsellerin toplamı tapu senedinde miktarları gösterildiği gibi 81.702,67 m2 dir. Bu parsellerin Teknik Hizmetler borcuna mahsup edilerek takas edilmesine.” Denilmektedir. 01.07.1997 tarihli arsa satış ihalesini alan S.S. Atakent Konut Yapı Kooperatifine Bahçeli Mahallesi;
424 ada 1 parsel, 14579,66 m2 için 33.882,18 TL,
425ada 1 parsel, 12948,74 m2 için 30.038,73 TL,
433 ada 1 parsel, 8614,76 m2 için 19.984,68 TL,
434 ada 1 parsel, 12270,13 m2 için 28.864,48 TL,
436 ada 1 parsel, 11061,58 m2 için 25.660,86 TL,
bedel ile onay belgesi düzenlenmiştir. Toplam 138.430,93 TL bedel ile satılmasına karar alınmıştır. Bahçeli Mah. 424 ada 1 parsel, 425 ada 1 parsel, 433 ada 1 parsel, 434 ada 1 parsel ve 436 ada 1 parsel S.S Atakent Yapı Kooperatifine yukarıdaki bedeller ile tapu devrinin yapılmasına, Yılmaz AKMEŞE 1 ret oyu verdiği,Mustafa İNCEÖZ,Fuat ULAŞ,Hasan ÇOLAK,Hanifi KILIÇ 4 çekimser oy verdiği,Mustafa DEMİR,Hicabi PEKYÜREK,Mahmut CİRİTCİ,Murat SOYTÜRK,Yalçın AKGÜN 5 evet oyu ile nisbi çoğunluk 5 evet oyu tapu devrinin yapılmasına, yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’in yetkili olduğuna karar verildi.Kararın gereği için bir suretinin Fen İşleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
04.02.2019 Tarih ve 2019/09 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 04.02.2019 tarih pazartesi günü toplantısında gündemin beşinci maddesi Cenaze Aracı Alımı görüşülmeye geçilerek;Belediyemiz Cenaze Defin Hizmetlerinde tam teşekküllü randımanlı bir cenaze taşıma ve aracı olmadığından ilçe halkının hizmetine sunulmak üzere cenaze aracı alınmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.Kararın gereği için bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

Bu haber 499 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum