2020 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

4 Eylül 2020

02/09/2020 TARİH VE 2020/38 SAYILI MECLİS KARARI
Yenihayat Mahallesi istasyonaltı kümeevlerde bulunan 148 Ada 14-16 parsel etrafında bulunan alana ticari alan ve konut çalışması yapılması planlandığından mevcut imar planında görülen park alanının yine aynı ada ve mülkiyet sahiplerinin arsasının içerisine kaydırılması imar tadilatı talep edilmiştir. İmar Komisyonunun yerinde yapılan incelemelerinde yatay 29.540 29.882 dikey 29.353 29.711 koordinatları arasında kalan alana yapılması planlanan ticaret alanı İlçemiz gelişimi açısından faydalı olacağından ve işçi istihdamı sağlayacağından Yenihayat Mahallesi 148 Ada 14 ve 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alandaki park alanının şehir plancısınca aynı ada ve mülkiyet sahiplerinin arsasının içerisine kaydırılarak Konut + Ticaret alanı olarak tadilatının yapılmasına kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
02/09/2020 TARİH VE 2020/39 SAYILI MECLİS KARARI
İlçemiz merkez mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı ada ve ekte sunulan parselleri yazılı taşınmazların bazılarının üzerinde yıllar öncesinde yapılmış olan evlerin bulunması nedeniyle ve boş arsaların da satışından Belediyemiz bütçesine gelir getirmesi amacıyla karar ekindeki ada ve parsel belirtilen yerleri satılmasına kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.   NOT ARSA BİLGİLERİNE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ULAŞILABİLİRSİNİZ
02/09/2020 TARİH VE 2020/40 SAYILI MECLİS KARARI
a-Holduroğlu inşaat ltd.şti tarafından 13.08.2020 tarihli dilekçede mülkiyeti Belediyemize ait olan 176 Ada 26 parselde kayıtlı taşınmazın 1,69 m2 kısmına çelik direk dikmek suretiyle elektrik direği dikilmesi için kiralama talep edildiği anılan parselin belediyemiz teknik ekiplerince uygun görülen boş kısmına elektrik direği dikilmesi için 5 yıllığına ihale edilmesine.
b-Belediyemize ait kapalı Düğün Salonunun konfeksiyon üretimi yapmak üzere talepli olduğu anılan yerin gelir getirmesi ve İlçeye ekonomik kazanımları göz önünde bulundurularak 5 yıllığına ihale edilmesine kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
02/09/2020 TARİH VE 2020/41 SAYILI MECLİS KARARI
İlçe Genelinde Akıllı Sayaç(Kartlı Peşin Ödemeli)Uygulamasına Geçilmesi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçildi .İsteyen abonelerin akıllı veya normal sayaç kullanmasına. Kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
02/09/2020 TARİH VE 2020/42 SAYILI MECLİS KARARI
Belediyemize 1000TL(Bin Türk Lirası) ve üzeri su ve emlak borcu olan abonelerin bu borçlarını ödedikten sonra İlçeye yeni getirilen su şebeke hattından su bağlantılarının yapılmasına. Ayrıca yapılacak olan bu bağlantıdan malzemesi aboneye ait olmak üzere işçilik ücreti olarak 50.TL.alınmasına,su sayaçlarının dışarı alınmasına konu hakkında İlçe halkına gerekli duyuruların yapılmasına kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
02/09/2020 TARİH VE 2020/43 SAYILI MECLİS KARARI
Yapılan görüşme sonunda 05/03/2020 tarih ve 13 sayılı Meclis Kararının C ve E maddelerindeki İmar Tadilatlarının İptaline kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Bu haber 116 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum