2020 YILI NİSAN MAYIS HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

9 Haziran 2020

2020 YILI NİSAN MAYIS HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

08.06.2020 Tarih ve 2020/21 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 08.06.2020 tarih pazartesi günü saat 13.30 de başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı.Meclise sunulmak üzere Meclis Başkanlığına verilmiş dilekçe olup olmadığını sordu.Bulunmadığını belirterek geçen toplantıda alınan karar özetleri okutularak gündemin birinci maddesi 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı Covid-19 dolayısı ile toplanamayan meclisce Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale edildi.2019 Yılı Kesin Hesabı Plan ve Bütçe Komisyonunca 08/06/2020 tarihinde görüşerek meclise sunduğu rapor . 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı birinci birleşimin birinci oturumunda 2019 yılı kesin hesabı, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi gereğince

1)Yılı Gider Kesin Hesabı(Ayrıntısı eki cetvellerde gösterildiği üzere)

01.01.2019-31.12.2019 TARİHLİ  
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU  
Kurumsal KURUM ADI 2019 Cari Yılı    
Kod.1 Kod.2 Kod.3 Kod.4                                                                                                          TL    
46 58 09   GEMEREK BELEDİYESİ 9.193.160,60    
46 58 09 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 834.002,42    
46 58 09 31 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ 87.868,84    
46 58 09 32 MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 787.000,80    
46 58 09 33 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 183.925,65    
46 58 09 34 ZABITA  MÜDÜRLÜĞÜ 158.778,00    
46 58 09 39 FEN İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 4.635.738,57    
46 58 09 42 OTOGAR MÜDÜRLÜĞÜ 156.846,42    
46 58 09 44 PARK, BAHÇE VE FİDANLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 232.685,46    
46 58 09 46 MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ 1.277.164,14    
46 58 09 47 SU HİZMETLERİ 839.150,30    
                 

 

2019 yılı gider kesin hesabı, Mahalli idareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği gereği, Gider Kesin Hesabı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi üzerinden ayrı ayrı işaretle oylama usulü ile oylanarak(el kaldırarak)  oybirliği ile karara bağlandı.

 

2) Yılı Gelir Kesin Hesabı

 

Ekonomik Kod 1.Düzey  

EKONOMİK KOD ADI

 

TUTARI

01 Vergi Gelirleri 783.202,20
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 868.422,49
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 963.155,04
05 Diğer Gelirler 8.329.069,12
Toplam                  10.943.848,85

 

3-2019 Yılı Bütçesinde Ödenek hareketleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

2019 Yılı Bütçe Ödeneği………………………….: 12.350.757,00.TL

Aktarma Yolu ile eklenen ödenek…………………:     1.700.329,52.TL

Aktarma yolu ile düşülen ödenek………………….:     1.700.329,52.TL

Toplam Ödenek……………………………………:  12.350.757,00.TL

Toplam Harcama…………………………………..:  9.175.757,48.TL

İptal Edilen  Ödenek……………………………….:  3.174.999,52.TL

4-Kayıtlarımızda Tahsili imkânsız hale gelip terkin edilen tahakkuk artığına rastlanmamıştır.

5-2019 ve önceki yıllardan tahakkuk edipte ödenmeyen bütçe emaneti: 1.659.735,11.TL

6-2020 yılına devreden gelir tahakkuk artığı                               :1.439.198,33.TL

Gelir Kesin Hesabı ise ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi, itibariyle toplamları üzerinden işaretle oylama usulü ile oylanarak(el
08.06.2020 Tarih ve 2020/22 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 08/06/2020 tarih Pazartesi günlü toplantısında gündemin ikinci maddesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu birinci birleşimin birinci oturumunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 56 ncı madde hükmünce Meclis 1.Başkan V. Sinan DURMUŞ başkanlığında görüşülmeye geçildi.Belediye Başkanı Remzi KILIÇDAĞI 2019 Yılı Faaliyet Raporunu okuttu. Belediyemiz meclisince gelir-gider, belediyemiz maddi durumu gözönünde bulundurularak 2019 Yılı Faaliyet Raporunun yeterliliğine yapılan işaretli oylama usulü sonucu oybirliği ile yeterliliğine kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

08.06.2020 Tarih ve 2020/23 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 08/06/2020 tarih Pazartesi günlü toplantısında gündemin üçüncü maddesi Sözleşmeli Personel Ücretleri birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçildi. Belediyemizde boş bulunan TH sınıfına ait 8500 unvan kodlu üç adet, 3 derecelik mühendis kadrosu karşılık gösterilerek Tam Zamanlı olarak bir Harita Mühendisinin 3.450-TL net ücret ve 130 gösterge ile çalıştırılmasına, yapılan açık oylama işaretle oylama usulü elini yukarı kaldırarak oybirliği ile kabulüne kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
08.06.2020 Tarih ve 2020/24 Sayılı Meclis Karar Özeti
Elektronik Trafik Denetleme Sisteminin (EDS) kurulmasına yapılan açık oylama işaretle oylama usulü elini yukarı kaldırarak oybirliği ile reddine kurulmamasına karar verildi.
08.06.2020 Tarih ve 2020/25 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 08/06/2020 tarih Pazartesi günlü toplantısında gündemin beşinci maddesi Encümen üye seçimi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20 nci maddesince yapılan gizli oy açık tasnif usulü seçimde aday olan Adnan Menderes DURUKAN (3) üç oy,Sinan DURMUŞ (8) sekiz oy,Okan KOÇYİĞİT(9) dokuz oy,Macit ÇATAK (4) dört oy aldıkları tespit edilerek covid 19 nedeni ile meclis toplantıları yapılamadığından görev süreleri de geçtiğinden 2021 nisan ayı encümen seçimlerine kadar görev yapmak üzere oybirliği ile Encümen Üyeliğine en çok oy alan Okan KOÇYİĞİT ve Sinan DURMUŞ seçilmiştir.
08.06.2020 Tarih ve 2020/26 Sayılı Meclis Karar Özeti
a)Plan Bütçe Komisyonu Seçimine geçildi.Komisyonun üç kişiden,5393 sayılı Belediye Kanununun 24 ncü madde hükmünce Adalet ve Kalkınma Partisinden Nejla ERTÜRK,Milliyetçi Hareket Partisinden Nafiz YÜCEDAĞ,Büyük Birlik Partisinden Hüseyin KARTAL görev yapmak üzere oybirliği ile tespit edilmiştir.
b)İmar Komisyonu Seçimene geçildi;Komisyonun üç kişiden oluşturulması,5393 sayılı Belediye Kanununun 24 ncü madde hükmünce Adalet ve Kalkınma Partisinden Macit ÇATAK, Milliyetçi Hareket Partisinden Sinan DURMUŞ, Büyük Birlik Partisinden Hüseyin KARTAL görev yapmak üzere oybirliği ile tespit edilmiştir.
08.06.2020 Tarih ve 2020/27 Sayılı Meclis Karar Özeti
a) Çiftçi Malları Koruma Heyeti seçimleri için asıl ve yedek üye belirtir bir adet müracaat listesi olduğu görülerek liste olduğu şekli ile gizli oylamaya geçilerek;
Asıl Üyeler Yedek Üyeler
1-Fazlı KARAHAN 1- Köksal SAĞIRKAYA
2-Behsat ÇATAK 2-Bayram YILMAZ
3- Bülent YALÇIN 3-Mustafa İNCEÖZ
4-Durdu KARABULUT 4-Hayrettin KULAK
5-Durdu VURAL 5-Turan ÖZTÜRK
b) Çiftçi Malları Murakabe Heyeti seçimleri için asıl ve yedek üye belirtir bir adet müracaat listesi olduğu görülerek liste olduğu şekli ile gizli oylamaya geçilerek;

ASIL ÜYELER YEDEK ÜYELER
1- Birol KULAK
2- Ömer YILDIRIM
3- Onur Gazi TOPAÇ
4- Nevzat GÜNDOĞDU
5- Metin DURSUN

Bu haber 218 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum