2020 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

8 Temmuz 2020

2020 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

06.07.2020 Tarih ve 2020/29 Sayılı Meclis Karar Özeti

Ankara Mamak Belediyesi ile Kardeş Şehir Olunması birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; Belediye Başkanlığınca Belediyemiz Meclisinin 06/07/2020 tarihli toplantı gündemine alınan Belediyemiz ile Ankara Mamak Belediyesi arasında, mahalli işbirliği ile karşılıklı yardımlaşmanın ve dayanışmanın sağlanması, belediyemiz hizmetlerinin ve faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, ortak projeler oluşturmak, kültür, sanat, eğitim, spor, alt yapı, üst yapı, taşıt, teknik ve idari konularda işbirliği yapabilmek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi kapsamında, Belediyemiz ile Ankara Mamak Belediyesi arasında “Kardeş Şehir Protokolü” imzalanabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş şehir ilişkisi kurulması ve Belediyemiz ile Ankara Mamak Belediyesi arasında kardeş şehir protokolünün yapılması halinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesinin (g) bendi uyarınca Belediye Başkanı Remzi KILIÇDAĞI’na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar suretinin gereği için Fen ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

06.07.2020 Tarih ve 2020/30 Sayılı Meclis Karar Özeti

Belediyemiz Meclisi 06/07/2020 tarih Pazartesi günlü toplantısında gündemin ikinci maddesi Şarkışla Belediyesine Asfalt Dökümü Anlaşması birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçildi.İlçemizde devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle yollarımızın büyük bir kısmı bozulmuş olup gerekli malzemenin belediyemizce temin edilerek yakın konumda yer alan Şarkışla Belediyesi ile sözleşme yaparak yolların yaptırılmasına bu konuda Şarkışla Belediyesi ile sözleşme yapmak için Belediye Başkanı Remzi KILIÇDAĞI’na yetki verilmesine yapılan açık oylama işaretle oylama usulü elini yukarı kaldırarak katılanların oybirliği ile kabulüne kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

06.07.2020 Tarih ve 2020/31 Sayılı Meclis Karar Özeti

Belediyemiz Meclisi 06/07/2020 tarih Pazartesi günlü toplantısında gündemin üçüncü maddesi Sözleşmeli Personel Ücretleri birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçildi. Gündem maddesinin gündemden çıkartılmasına, iptaline yapılan açık oylama işaretle oylama usulü elini yukarı kaldırarak katılanların oybirliği ile karar verildi.

06.07.2020 Tarih ve 2020/32 Sayılı Meclis Karar Özeti

Belediyemiz Meclisi 06/07/2020 tarih Pazartesi günlü toplantısında gündemin dördüncü sırasına eklenen Komisyon ve Encümen üyeleri görev süresinin belirlenmesi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçildi. a) 08/06/2020 tarih ve 2020/25 sayılı meclis kararı ile encümen Üyeliğine seçilen Okan KOÇYİĞİT ve Sinan DURMUŞ’un görev sürelerinin Haziran 2021 yılına kadar (1) bir yıl olarak belirlenmesine b) 08/06/2020 tarih ve 2020/26 sayılı meclis kararı ile a) Palan ve Bütçe Komisyonuna seçilen Nejla ERTÜRK,Nafiz YÜCEDAĞ,Hüseyin KARTAL’ın b)İmar Komisyonuna seçilen Macit ÇATAK,Sinan DURMUŞ,Hüseyin KARTAL’ın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 24/06/2020 tarih ve 64720709-520-E.9817 sayılı görüşlerine istinaden görev sürelerinin Haziran 2021 yılına kadar (1) bir yıl olarak belirlenmesine yapılan açık oylama işaretle oylama usulü elini yukarı kaldırarak katılanların oybirliği ile kabulüne kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

06.07.2020 Tarih ve 2020/33 Sayılı Meclis Karar Özeti

Belediyemiz Meclisi 06/07/2020 tarih Pazartesi günlü toplantısında gündeme beşinci madde olarak eklenen Kamu Yatırım Kararı birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçildi.İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mera arazilerinin İlçemiz hayvan yetiştirilicileri tarafından bir ay kadar hayvanların merada yayıldığı daha sonraki zamanda boş kaldığı ve meranın ıslahı yönünde bir çalışma olmadığı toprağında kullanılmaz hale geldiğinden bahse konu mera alanında İlçemiz hayvan yetiştiricilerinin yonca ihtiyacını karşılamak üzere ve fazla ürününde satışı ile belediyemizin gelir düzeyini artıracaktır.5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 madde a fıkrası gereğince Kamu Yatırım Kararı alınmasına ve bu konu ile ilgili çalışma yapmak üzere Meclis Üyesi Okan KOÇYİĞİT ve Nejla ERTÜRK’ün görevlendirilmesine yapılan açık oylama işaretle oylama usulü elini yukarı kaldırarak Hüseyin KARTAL,Nafiz YÜCEDAĞ, Sinan DURMUŞ,Mustafa HÖRGÜÇLÜOĞLU,Adnan Menderes DURUKAN’ın (5) beş ret oyu verdiği, Remzi KILIÇDAĞI,Fahriye YAĞCI,Okan KOÇYİĞİT,Ömer ÇOLAK,Macit ÇATAK,Nejla ERTÜRK’ün(6) altı evet oyu ile oyçokluğu ile ile kabulüne kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

06.07.2020 Tarih ve 2020/34 Sayılı Meclis Karar Özeti

Belediyemiz Meclisi 06/07/2020 tarih Pazartesi günlü toplantısında gündemin altıncı sırasına eklenen Yollardan çıkan eski Kilit Taşlarının Satılmaması birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçildi.İlçemizde altyapı çalışmaları nedeni ile sökülen parke taşlarının daha önceden satışına ücret tarifesi ile karar vermiştik fakat, Meclis üyeleri Nafiz YÜCEDAĞ, Sinan DURMUŞ,Mustafa HÖRGÜÇLÜOĞLU Fahriye YAĞCI imzalı yollardan çıkan eski kilit taşlarının satılmaması tekrar yollarda kullanılması konusu gündeme alınarak görüşülmüş yapılan görüşme sonunda çıkıntı kilit taşlarının satılmasına Nafiz YÜCEDAĞ, Sinan DURMUŞ,Mustafa HÖRGÜÇLÜOĞLU Fahriye YAĞCI Hüseyin KARTAL (5)beş ret oyu verdiği Remzi KILIÇDAĞI,Adnan Menderes DURUKAN,Okan KOÇYİĞİT,Ömer ÇOLAK,Macit ÇATAK,Nejla ERTÜRK’ün(6) altı evet oyu verdiği görülerek yapılan açık oylama işaretle oylama usulü elini yukarı kaldırarak yapılan oylama sonucunda oyçokluğu ile satışına kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

06.07.2020 Tarih ve 2020/35 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 06/07/2020 tarih Pazartesi günlü toplantısında gündemin yedinci sırasına eklenen Sızır Kasabasından Gemerek merkezine gelen içme suyu isale hattında meydana gelen çalışmalar sırasında bozulan yol yapımı Fen İşleri müzekkeresi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçildi. Sızır Kasabası Kalebaşı Mahallesinde bulunan içme suyu hattının Gemerek İlçe Merkezine götürülmesi işinde, Sızır Kasabası içerisinde 1000m² kilit parke taşı,4000m uzunluğunda bordür taşı ve kum gerektiği, ayrıca 1000m² lik alanda bozulmuş alana çim dikilmesi ve peyzaj düzenlemesi gerektiği müzekkereden anlaşılarak yapılan açık oylama işaretle oylama usulü elini yukarı kaldırarak katılanların oybirliği ile kabulüne kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

Bu haber 197 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum