28/06/2019 Tarihli İmar Komisyon Raporu

28 Haziran 2019

Belediyemiz İmar Komisyonu; Sinan DURMUŞ, Hüseyin KARTAL ve Necla ERTÜRK ’ ün iştirakleri ile 28/06/2019 cuma günü saat 10:15 Plan değişikliği ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı imar tadilatı konulu gündemli toplanmıştır.
İlçemiz Bahçeli Mahallesi Atakent küme evlerinin batısında bulunan 170 ada 45,46,47 ve 48 parseller ile 440 ada 1 parsel ve 441 ada 1 numaralı parselleri de içine alan bölge 1/1000 ölçekli uygulama imar planımızda 20L.IVC ve 20L.4d paftalarında kalmaktadır. Y=28 775 -29 340 X=29 275 – 29 630 koordinatları arasında kalan kısım konut, park ve yol alanı olarak planlarlarmış yaklaşık 4,6 hektar alan kapsamaktadır. Bahsi geçen parsellerin bulunduğu alanda park, konut ve yol alanlarının kaldırılarak ilçenin gelişimi ve alternatif girdilerin oluşması için,Plan değişikliği ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (YED) yapılması gerekmektedir.Plan değişikliğinin yapılması İlçe ekonomisine de olumlu katkı sağlayacağı düşünüldüğünden söz konusu parseller üzerinde tadilat yapılmasın da sakınca olmadığı görüşümüzü bildirerek konunun Belediye Meclisine havalesine oybirliği ile karar verildi.28.06.2019

KOMİSYON BŞK. ÜYE ÜYE
Sinan DURMUŞ Hüseyin KARTAL Nejla ERTÜRK

Bu haber 370 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum