18 Eylül 2015

04.09.2015 Tarih 2015/31 sayılı Karar Özeti
ÜCRET TARİFESİ(İÇMESUYU ABONELİK)
Belediyemiz Meclisi 04/09/2015 tarihli toplantısını toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek,birleşime geçti.
Gündemin birinci maddesi Su Abone ücreti birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;birleşme
sonucunda her iki yerleşim yerinde farklı uygulamaya son verilerek karar tarihinden sonra uygulanmak üzere ilk
su abonelik ücretinin 170TL olarak belirlenmesine akıllı ,kartlı(peşin ödemeli) sayaç uygulamasının devamına veya
kaldırılmasına diğer ayda yapılacak toplantıda gündeme alınmasına kararın gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

14.09.2015 Tarih 2015/32 sayılı Karar Özeti
İMAR PLANI REVİZYONUNUN ONAYLANMASI
Belediyemiz Meclisi 04.09.2015 tarihli toplantısının 3 ncü birleşiminin birinci oturumuna 14.09.2015 tarih ve saat 14:00 de
başladı.Toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek görüşmelere devam edildi.Yapılan görüşler sonucunda;
Gemerek İlçesi ile Yeniçubuk Belde Belediyesinin birleşmesi nedeniyle imar bütünlüğünün sağlanması ihtiyacı doğmuştur.
Bu nedenle imarların birleştirilerek Belediyemiz imar alanı dışarısında kalan ancak imar alanı sınırına yakın mesafelerde
oluşan yapılaşmaların bulunduğu yerlerin imar alanı içerisine alınması gerekmektedir. 20L.I.B, 20L.II.A, 20L.II.B, 20L.I.D,
20L.I.C,20L.II.D,20L.II.C.,20L.IV.A,20L.IV.B,20L.III.A,20L.III.,20L.IV.D,J36D02C,J36D02D,J36D01D,J36D02D2C,
J36D02D2C,20L.ID.C,20L.III.D,19L.IA,19L.I.B,19L.I.D,19L.I.C,19K.III.A,19K.IIIB,19L.IV.A,19L.IVB,19K.III.D,
19K.III.C, 19L.IV.D,19L.I.A,19L.I.D,18K.II.B,18K.II.C,18K.II.A,İmarların eski olması nedeniyle imar çalışmalarında
büyük sıkıntılar yaşanmakta olup, İmar Planı Revizyonu ile Yeniçubuk ile Gemerek’in mevcut imarlarının Mekansal Planlar
Yönetmeliğin Lejant ve Plan gösterimine uygunluğunun sağlanması, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının hazırlanması,
Mevcut yapılaşma ve mülkiyete göre plandaki sorunların giderilmesi, Karayolları Kamulaştırma planı ve kavşakların plana
işlenmesi işlemlerini kapsayan 1/5000 Nazım İmar Planı ile 1/1000 uygulama imar planı revizyonun İmar Komisyonundan
geldiği şekli ile bir ret,dokuz evet oyu ile katılanların oyçokluğu ile imar planı revizyonu karara bağlanarak onanmış,kararın
gereği için karar suretinin bir suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

Bu haber 1.343 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum