BELEDİYE HİZMETLERİ

                                                         logo

 

Hizmet Rehberi 

 

Su Abone İşlemleri

 Su Aboneliği için İstenen Belgeler

 > Tapu Fotokopisi

 > Tapu Sahibi ve Nufüs Kağıdı Fotokopisi

 > İskan Belgesi ( Yoksa İnşaat Ruhsatı Fotokopisi )

Not : Kalıcı konutlar ve Toki aboneliği için anahtar teslim kağıdı ve nufüs cüzdan fotokopisi ayrıca Toki için banka sözleşmeside gerekmektedir. 

  

RESMİ NİKAH AKDİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1-       Nüfus kayıt örnekleri (bay-bayan nüfus müdürlüklerinden,)

2-       Sağlık raporu (bay-bayan) Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık ocaklarından veya hükümet tabibinden.

3-       İkametgah belgesi: Çiftlerden birinin Gemerek’te oturduğunu gösteren belge ( mahalle muhtarından)

4-       Çiftlerin 6 adet vesikalık fotoğrafı (Son altı ay içerisinde çekilmiş ve fotokopi ile çoğaltılmamış)

5-       Nüfus cüzdanları (fotoğraflı) aslı ve fotokopileri, son medeni halinin belirtilmiş olması zorunludur.

6-       Evlenecek çiftlerin birlikte müracaatı zorunludur.

7-       Müracaatlar   hafta içi  08:30 – 12:00 …13 30 – 15 00 saatleri arasında yapılmaktadır.
REŞİT OLMAYANLAR

1-       18 Yaşını doldurmamış olanlar anne baba  muvafakatı ile evlenebilirler (ay ve gün hesabı ile) anne ve babanın nüfus cüzdanları ile gelmeleri zorunludur.

2-       17 Yaşından gün alanlar  mahkeme kararı ile evlenebilirler.

BOŞANMIŞ ve DUL  OLANLAR

1-       Boşanmış veya dul olan bayanlar boşanma ve ölüm tarihinin nüfusa tescilinden itibaren 10 ay geçmeden  evlenemezler.

2-    Sürenin dolmasını beklemek istemeyenler,  mahkemeden iddet müddeti  ni kaldırma kararı   getireceklerdir.

3-    İlgililerin nüfus cüzdanlarında son medeni halinin işlenmiş olması  zorunludur.                                                                                                 

YABANCI EVLİLİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1-       Yabancı uyruklu olanlar çok dilli doğum belgesi ve bekarlık belgesi  ile müracaat ederler (Almanya, Avusturya, Hollanda) diğer ülkeler  İstanbul da bulunan konsolosluklarından alacakları evlenme belgelerini İstanbul valiliğine tasdik ettireceklerdir,

2-       İstanbul da konsolosluğu bulunmayan ülke vatandaşları Ankara da bulunan Büyükelçiliklerinden alacakları, evlenme ehliyet belgelerini T.C. Dışişleri bakanlığına tasdik ettirmek zorundadırlar.

3-       Yabancı evliliklerle ilgili detaylı bilgi için 0216 632 42 52 nolu telefondan bilgi alınabilir.

GEMEREK’TE  İKAMET  ETMEYENLER

        * Gemerek’te ikamet etmeyip Gemerek Belediyesi Evlendirme Dairesinde nikah yaptıracaklar, ikamet ettikleri   yerde bulunan evlendirme dairesine müracaat ederek izin belgesi alacaklardır.

       * Gemerek’te ikamet edip, başka  yerde nikah kıydıracak kişiler gerekli evrakları hazırlayarak Gemerek nikah            dairesinden izin belgesi alarak  istedikleri yerde nikah kıydırabilirler(Hazırlanan evrakların tamamının fotokopisi çekilecektir.)

      * Mal rejimi talebi olan çiftler müracaat sırasında noterden yaptıracakları mal rejimi talep belgesini vermek zorundadırlar.

 

 İşyeri Ruhsatı Alımı

CANLI MÜZİK
 Gayrısıhhi Müessese Açmak İçin İstenen Evraklar  1
Ruhsat Başvuru Beyan Formu
Şirketlerde Kaşe
Nüfus Cüzdan Fotokopi
Vaziyet Yerleşim Planı (alet-Ekipmanlar)
Tapu Yeni Kayıt – Kira Sözleşmesi Aslı veya Noter Onaylı
Hisseli Tapularda Muvafakat name
Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Belgesi(yeni)
İtfaiye Raporu
3 Resim
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı  İşletme İzin Belgesi
Vergisi Levhası Fotokopisi 2

Ustalık Belgesi- ticaret odasına Kayıtlı ise Sorumlu Müdür Belgesi
Karayolları Geçiş İzin Belgesi
Tapuda Mesken ise (5B) uygulanacak
Şirket ise Ticari Sicil Gazetesi
Şirket ise Mesul Müdür Yetki Belgesi
Esnaf  Teftiş Defteri – Sağlık Karnesi (Belediyemizden)
Hasar tespit –İskan 

 

 Mesul Müdür Belgesi İstenen Evraklar Noter Tastikli mesul müdür olduğuna dair belge
 Sabıka Kaydı(mesul müdürün ) 
 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Fotokopisi 
 Form (Mesul Mudur Belgesi  Basvuru Formu) 
 2 Resim 
 Kimlik Mesul Müdür Belgesi Başvuru Formu icin Tıklayınız
Sıhhi Müessese ve Umuma Açık İşyeri İçin İstenen Evraklar  Ruhsat Başvuru Beyan Formu
  Nüfus Cüzdanı Fotokopi                                                                 
  Esnaf Sicil veya Ticaret Sicil Fotokopi(Son 6 aylık)                                    
  Tapu-Kira Kontr.( aslı veya noter onaylı)
  Hisseli Tapularda Muafakatname (Noterden veya 2 şahit)
  İtfaiye Raporu                                                                                                  
  Mesafe Krokisi (İmar İşlerinden) (Umuma Açık İşyerleri ) 
  Sabıka Kaydı (Umuma Açık İşyerleri )
  Vergi levhası
  3 Adet Resim                                                                               2

     Esnaf Teftiş Defteri- Sağlık Karnesi (Belediye Sağlık İşler Müdürlüğünden))
     Mesken ise alınması gereken izin (5 B Uygulaması)                  
     Ustalık Belgesi –Sorumlu Müdür (Noterden)
     Karayolları görüşü 
     Şirket ise Kuruluş ilanı ve Ticari Gazete Fotokopi
     Şirket ise Mesul Müdür Yetki Belgesi Fotokopi- İmza sirküsü
     Şirketlerde Kaşe
     Hasar Tespit –iskân-İnşaat ruhsatı

 

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum