Etik Komisyonu

Etik Komisyonu

Belediyemiz etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere; Belediyemiz bünyesinde Başkanlık Makamının 21/05/2019 tarihli ve 860 sayılı görevlendirme yazısı ile Etik Komisyonu kurulmuştur.

Etik Komisyonu Üyeleri

Konumu                              Adı Soyadı                          Ünvanı

Başkan                                 Selçuk AKKOCA              Yazı İşleri Müdürü

Üye                                       Hüseyin YALÇIN               Veteriner Hekim

Üye                                       Ercan UĞUR                             Memur

 

Etik Komisyonu Mevzuatı

5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2004/27 Sayılı Genelge

Kamu Görevlileri Etik Rehberi

 

Etik İlkeler;

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma

 

Etik Komisyonunun Görevi;
-Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
-Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.
-Etik uygulamaları değerlendirmek.

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum