Hizmet Standartları

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)
1 Yapı Ruhsatı 1-       Dilekçe Belediyeye,(Adres beyanında mahalle, cadde, sokak, Dış ve İç Kapı numarası tam ve eksiksiz olarak yazılacaktır.)

2-       Yapı sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi

3-       Tapu belgesi (Belediyeye)

4-       Yapının Mimari Projesi

5-       Yapının Statik Projesi

6-       Yapının Tesisat Projesi

7-       Yapının Elektrik Projesi

8-       Yola terk gerekiyorsa terki i yeni tapu.

9-       Aplikasyon Krokisi Kadastro Müdürlüğü onaylı

10-   Koordinatlı Kroki 1/1000 lik Kadastro Müdürlüğünden onaylı

1 I- Mimari, Statik, Tesisat ve Elektrik Proje Müellifleri ayrı ayrı Noter onaylı Taahhüt name

12-    Durum sicil belgesi İlgili odadan

13-    Yol Kotu Durum (İnşaat Durum ) Belgesi.

14-    Kanalizasyon Kotu Durum Belgesi.

15-    Belediye sınırları içerisinde ilk defa plan proje işi yapacak müellif kişisel dosya ( Diploma, İmza Sirküsü noter tasdikli, Nüfus Cüzdanı Örneği Noter Tasdikli, Her yıl yenilenecek vergi Kadı, Bağ kur veya Sigorta belgesi, diploma ve Oda kaydı) getirecektir.

16-   Başkası Adına işlem Yaptıracak kişinin Vekâletle müracaat etmesi gerekir.

15 gün
2 Yapı Kullanım izin Belgesi 1-iskân Dilekçesi

2-Sosyal güvenlik kurumundan ilişik belgesi.

3-Cins Değişikliği Yazısı.

4-Sığınak raporu.

5-Belediyeden Yapı kullanma harcı tahsil makbuzu

6-Harç ve Ücretler

15 gün

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum