İMAR KOMİSYON RAPORU 03/10/2018

10 Ekim 2018

Belediyemiz İmar Komisyonu; Hanifi KILIÇ, Yalçın AKGÜN ve Fuat ULAŞ’ ın iştirakleri ile 03/10/2018 Çarşamba günü imar tadilatı Konulu gündemli toplanmıştır.
A-Bahçeli Mahalle ( Muhsin Yazıcıoğlu ) Sivas-Kayseri karayolu üzerinde bulunan 172 Ada 40 ve 97 parsel nolu taşınmazlar üzerinde yaklaşık 30- 40 yıllık konut ve ticari alan bulunduğu, ancak Belediye İmar planında ise Sanayi alanı göründüğünden imar tadilatı talep edilmiştir. Yerinde yapılan mevcut durumda Konut ve ticari binaların bulunması nedeniyle ve mevcut planda Organize Sanayi Bölgesi alanı bulunduğundan anılan bölgede sanayi alanı ihtiyacı olmadığından yatay 28.922,84 – 29.473,50, dikey 27.575,02 – 28.048,56 koordinatları arasında kalan alanın ticaret ve konut alanı olarak tadilatının yapılmasında Yalçın AKGÜN ve Hanifi KILIÇ’ ın evet, Fuat ULAŞ’ın ise Bahçeli Mahalle 172 Ada 40 ve 97 parseller 04.11.2015 tarih li Mehmet KOÇ’ ait dilekçe ile aynı amaç doğrultusunda imar tadilatı istenmiş ancak farklı gerekçeler sunarak reddedilmiş olup mülkiyet sahibi değiştiğinde aynı yer için tadilat kararı alınması talep edildiğinden ve şahıslara menfaat sağlamak için yapıldığını düşündüğü gerekçesi ile hayır oyu kullanarak oyçokluğu ile sakınca olmadığı görüşümüzü bildirerek konunun Belediye Meclisine havalesi uygundur.
B Yukarı Mahallede bulunan ve mülkiyeti Cumhuriyet üniversitesine ait olan 279 Ada 14 parsel nolu taşınmaz üzerine Öğrenci Yurdu yapılacağından yapılacak binanın rahatlıkla sığması ve kullanılabilir alan kalması açısından imar tadilatı talep edilmiştir. Yapılması planlanan Öğrenci Yurdu İlçe gelişimi ve çevre görünümü açısından faydalı olacağından yatay 27.868,52 – 28.180,50 dikey 26.077,29 – 26.453,24 koordinatları arasında Öğrenci Yurdu alanının çekme mesafelerinin 3 metreye çekilmesinde oybirliği ile sakınca olmadığı görüşümüzü bildirerek konunun Belediye Meclisine havalesi uygundur.
C- Bahçeli Mahallede (Muhsin Yazıcıoğlu )bulunan 171 Ada 23 parsel nolu ve Belediye imar planında Hükümet Konağı olarak ayrılmış olan alanın çevresinde uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesi için imar plan değişikliği ihtiyacı duyulmuştur. Dolayısıyla Kaymakamlığın yapılması ilçemiz açısından önem taşıdığından imar plan değişikliği yapılmasına oybirliği ile sakınca olmadığı görüşümüzü bildirerek konunun Belediye Meclisine havalesi uygundur.
D- Fevzi Çakmak Mahallesi Hanifi Demirkol caddesi üzerinde bulunan 212 Ada 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda mevcutta açık yolların bulunduğu ve Belediye İmar Planında görünen imar yolunun üzerinde evlerin bulunması nedeniyle mar tadilatı talep edilmiştir. Yerinde yapılan incelemelerde alternatif yolların bulunduğu ve üzerinde yapıların bulunması nedeniyle yatay 27.916,15 – 28.054,55, dikey 26.718,10 – 26.983,08 koordinatları arasında kalan imar yolunun kaldırılmasına oybirliği ile sakınca olmadığı görüşümüzü bildirerek konunun Belediye Meclisine havalesi uygundur.

KOMİSYON BŞK. ÜYE ÜYE
Hanifi KILIÇ Yalçın AKGÜN Fuat ULAŞ

Bu haber 486 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum