İMAR KOMİSYON RAPORU 31/08/2018 TARİHLİ

4 Eylül 2018

A) Yukarı Mahallede bulunan ve mülkiyeti Cumhuriyet üniversitesine ait olan 279 Ada 14 parsel nolu taşınmaz üzerine Öğrenci Yurdu yapılacağından imar tadilatı talep edilmiştir. Yapılması planlanan Öğrenci Yurdu İlçe gelişimi ve çevre görünümü açısından faydalı olacağından yatay 27.868,52 – 28.180,50 dikey 26.077,29 – 26.453,24 koordinatları arasında kalan park alanının aynı bölgede uygun alana kaydırılarak tadilatının yapılmasında oybirliği ile sakınca olmadığı görüşümüzü bildirerek konunun Belediye Meclisine havalesi uygundur.
B)Yukarı Mahallede bulunan ve mülkiyeti Cumhuriyet üniversitesine ait olan 279 Ada 14 parsel nolu taşınmaz üzerine Öğrenci Yurdu yapılacağından imar tadilatı talep edilmiştir. Yapılması planlanan Öğrenci Yurdu İlçe gelişimi ve çevre görünümü açısından faydalı olacağından yatay 27.868,52 – 28.180,50 dikey 26.077,29 – 26.453,24 koordinatları arasında kalan park alanının aynı bölgede uygun alana kaydırılarak tadilatının yapılmasında oybirliği ile sakınca olmadığı görüşümüzü bildirerek konunun Belediye Meclisine havalesi uygundur.

KOMİSYON BŞK. ÜYE ÜYE
Hanifi KILIÇ Yalçın AKGÜN Fuat ULAŞ

Bahçeli Mahallesi 442 ada 4 parsel numaralı arsa vasıflı taşınmazın Türkiye Diyanet Vakfı tarafından cami (ibadet yeri) yapılmak üzere talep edilmektedir. Yapılması planlanan Caminin(ibadet yerinin) Türkiye Diyanet Vakfı tarafından acil ihtiyaç olduğundan ve bulunduğu bölgedeki toplu konutların ve ilgili bölgenin ihtiyacı olduğundan mülkiyeti belediyemize arsanın 5393 sayılı belediye kanunun 75. Maddesine istinaden aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere kamu yararına dernek olan Türkiye Diyanet Vakfına bedelsiz olarak devredilmesi İlçemize olumlu katkı sağlayacağından Belediye Meclisine sunulması uygundur.

KOMİSYON BŞK. ÜYE ÜYE
Hanifi KILIÇ Yalçın AKGÜN Fuat ULAŞ

Bu haber 466 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum