Balıkesir escort Tekirdağ escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Sivas escort Yalova escort Tekirdağ escort

İş yeri açma ruhsatı

yenicubuk

İş yeri Alma Ruhsatı

Gayrısıhhi Müessese Açmak İçin İstenen Evraklar 

Ruhsat Başvuru Beyan Formu
Şirketlerde Kaşe
Nüfus Cüzdan Fotokopi
Vaziyet Yerleşim Planı (alet-Ekipmanlar)
Tapu Yeni Kayıt – Kira Sözleşmesi Aslı veya Noter Onaylı
Hisseli Tapularda Muvafakat name
Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Belgesi(yeni)
İtfaiye Raporu
3 Resim
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı  İşletme İzin Belgesi
Vergisi Levhası Fotokopisi

Ustalık Belgesi- ticaret odasına Kayıtlı ise Sorumlu Müdür Belgesi
Karayolları Geçiş İzin Belgesi
Tapuda Mesken ise (5B) uygulanacak
Şirket ise Ticari Sicil Gazetesi
Şirket ise Mesul Müdür Yetki Belgesi
Esnaf  Teftiş Defteri – Sağlık Karnesi (Belediyemizden)
Hasar tespit –İskan

Mesul Müdür Belgesi İstenen Evraklar

Noter Tastikli mesul müdür olduğuna dair belge
Sabıka Kaydı(mesul müdürün )
İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Fotokopisi
Form (Mesul Mudur Belgesi  Basvuru Formu)
2 Resim
Kimlik

Nüfus Cüzdanı Fotokopi
Esnaf Sicil veya Ticaret Sicil Fotokopi(Son 6 aylık)
Tapu-Kira Kontr.( aslı veya noter onaylı)
Hisseli Tapularda Muafakatname (Noterden veya 2 şahit)
İtfaiye Raporu
Mesafe Krokisi (İmar İşlerinden) (Umuma Açık İşyerleri )
Sabıka Kaydı (Umuma Açık İşyerleri )
Vergi levhası
3 Adet Resim                                                                               

Esnaf Teftiş Defteri- Sağlık Karnesi (Belediye Sağlık İşler Müdürlüğünden))
Mesken ise alınması gereken izin (5 B Uygulaması)
Ustalık Belgesi –Sorumlu Müdür (Noterden)
Karayolları görüşü
Şirket ise Kuruluş ilanı ve Ticari Gazete Fotokopi
Şirket ise Mesul Müdür Yetki Belgesi Fotokopi- İmza sirküsü
Şirketlerde Kaşe
Hasar Tespit –iskân-İnşaat ruhsat

 

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Hİdayet Coşkunyürek 19.08.2019

Beyaz Masa Forum