RTÜK Duyuru

2 Kasım 2017

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
(Emniyet Genel Müdürlüğü)

Genel Müdürlüğünüz tarafından, terörle mücadele kapsamında “ALO 140 Terör İhbar
Hattı”nın bilinirliğini artırmak amacıyla hazırlanan 6 (altı) adet spot film incelenmiş olup, Üst
Kurulumuzun 07/09/2017 tarihli ve 2017/35 sayılı toplantısında; “ALO 140 Araba, ALO 140 Ev
Hanımı, ALO 140 İnşaat, ALO 140 Yaşlı Adam” isimli spot filmlerinin reddine, “ALO 140
Ünlüler ve ALO 140 Sunucular” isimli spot filmlerin, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 10’uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre “kamu
yararına yönelik spot film olarak” ve yayın kuruluşlarında kabulüne yayınlanmasının
önerilmesine, bu spotlara ayrılan yayın süresinin ve oranının, reklamlar için ayrılan süre ve
oranların hesaplanmasında dikkate alınmamasına karar verilmiştir.
Söz konusu “ALO 140 Ünlüler ve ALO 140 Sunuculur” isimli kamu spotları,
www.rtuk.gov.tr internet adresinde yer alan “Spot Filmler-Kamu Spotu” bölümüne eklenmiştir.
İlgili kamu spotlarının yayın kuruluşlarına tarafınızdan gönderilmesi hususunda bilgilerinizi arz
ederim.
T.C.
RADYO VE TELEVIZYON ÜST KURULU
Izleme ve Degerlendirme Dairesi Baskanlıgı
Sayı :44096195-110.03-E.22294 08.09.2017
Konu :Spot ve Ikame Kaset Islemleri
Üniversiteler Mah. 1597. Cad. No:13 06800 Bilkent ANKARA
0 (312) 297 51 82 – Faks: 0 (312) 297 51 90
izlemeburo@rtuk.gov.tr
Bilgi için:Soner DOGAN
Üst Kurul Uzman Yardımcısı
Telefon No:(312) 297 53 11
5070 sayılı Elektronik Imza Kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.

Bu haber 877 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum